Институции Общество

Ученици на работно посещение в „Биовет“

Написано от Пещераинфо
Учениците от 8 до 10 клас от професиите „Боитехнолог“ и Лаборант“ на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“, които още не ходят на практика в завода бяха на работно посещение в „Биовет“ АД.
„Преценихме, че е необходимо да се правят периодични посещения, като се представят различните производства, участъци и лаборатории. Първоначално учениците се настаняват в зала, където им се показват предварително подготвени презентации, дават се указания за предстоящата визита на територията на завода и след това се прави обиколка на набелязаните обекти. Следва да се отбележи, че за всеки клас се прави отделна презентация, съобразена със степента на натрупаните знания. Посещенията се правят на малки групи, за да бъде по- ефективна работата на място, като се даде възможност всеки ученик да види повече от интересуващото го, а от друга страна да получат повече внимание“, сподели за Пещераинфо директорът на училището Славия Златанова.
Тя допълни, че това начинание изисква сериозна подготовка и е голям ангажимент от страна на партньора в обучението, което е високо оценено от ръководството на училището. Самите ученици също проявяват голям интерес към посещенията. Те им дават възможност да придобият многостранни знания по изучавите в училище науки с един иноватиновативен подход. Това спомага и за по- добрата им социална адаптация.

Коментари