Вашите сигнали Любопитно

Ученици изненадаха с покана за бал класния си ръководител

Написано от Величка Ачева

Пещера. По нестандартен начин ученици поканиха бившия си класен ръководител от VІІІ клас от ОУ „ П. Р. Славейков“, г-н Руков на бал. Дванайсти клас от ПГХВТ „Атанас Ченгелев” – гр.Пещера в едно от междучасията изненада своя любим и незабравим учител с поканата за абитуриентския си бал с подобаваща за целта емоция. За учителя по изобразително изкуство бе незабравим и вълнуващ момент за признателността и уважението от порасналите млади хора.

   

Коментари