Култура

Учениците от ОУ „ П.Р.Славейков“ доказаха ,че знаят какъв празник е 1 ноември

Пещера. Учениците от ОУ „ П.Р.Славейков“ доказаха ,че знаят какъв празник е 1 ноември. Те си припомниха за някои от най-значимите български будители, като направиха събирателска дейност за живота и делото им, а след това V „а“ и V „б“ клас оформиха кът. VІ б клас се включиха под мотото „Да се знае, да се помни, че България е жива, на будителите скромни – българинът китка свива.“
Празникът създава условия за формиране на ценностни ориентации и качества у учениците, свързани с чувството на национална идентичност, любов към Родината и уважението към другия. 
На 1 ноември, честваме Деня на народните будители.
Той е посветен на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал – Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за българско самосъзнание.
За първи път празникът се чества през 1909 г. в Пловдив.
През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на просвещението, внася предложението за отбелязване на 1 ноември като празник на народните будители. От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи.
През 1945 г. е забранен.
Честването му се възобновява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-то Народно събрание на 28 октомври 1992 г., когато е обявен официално за Ден на народните будители и за неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.

Коментари