Общество

Ученик от Пещера е сред кандидатите да представят област Пазарджик в Съвета на децата

Написано от Пещераинфо

16-сет годишният Андон Георгиев от СУ „Климент Охридски“ в Пещера е единият от петимата кандидати за членове

Пет са кандидатурите за членове на Съвета на децата от област Пазарджик, които ще бъдат изпратени за участие в националната селекция. Според утвърдената процедура от Държавна агенция за закрила на детето., областният управител сформира комисия, която провежда избора за членове на Съвета на областно ниво, въз основа на постъпилите кандидатури от общините. За участие в регионалния етап от процедурата постъпиха общо 10 предложения от общините Велинград, Пещера и Септември. В комисията бяха включени представители на РДСП, РУО, РЗИ, ОДМВР, Областна администрация Пазарджик, БТА и „Модел-яхт клуб“ –Пазарджик.

Кандидатите за членове на Съвета бяха оценявани по следните критерии – активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори, участие в групови дискусии, ориентираност към резултати, организаторски умения, доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта, умение за изказване на позиция от името на другите деца в областта. В своите мотивационни писма те са описали механизмите за взаимодействие с другите деца от областта. Амбициозни са и са участвали в инициативи, в които са реализирали свои идеи. Вярват, че с участието си в Съвета на децата ще могат да решават проблеми, да дават идеи за подобряване живота на младите хора, за да са щастливи и да реализират мечтите си в един свят без агресия и насилие. Ето и класирането на кандидатурите по общ брой точки:

  1. Андон Георгиев – 196 т., СУ „Климент Охридски“ – гр. Пещера, 16 г.
  2. Магдалена Маджарова – 172 т., СУ „Васил Левски“ – гр. Велинград, 14 г.
  3. Мария Грозденина – 169 т., СУ „Христо Ботев“ – гр. Септември, 15 г.
  4. Даяна Василева – 169 т. , СУ „Васил Левски“ – гр. Велинград, 16 г.

Петата кандидатура е на Велина Бакърджиева, ПГИТ „Алеко Константинов“ – гр. Велинград, 16 г. –  направление  „Деца от уязвими групи“.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани  кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години. Съставът на съвета се формира от по един представител от всичките 28 области в страната ни, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

До 30.07.2022 г. Областна администрация изпраща до Председателя на Държавната агенция за закрила на детето номинираните кандидатури за областта, от които на национално ниво ще бъде определен представителят на гласа на младите хора от нашата област в Съвета на децата. До 10 август 2022 година Председателят на ДАЗД със своя заповед определя Комисия, която извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно определените критериите. Първият класиран е титуляр, а вторият класиран е заместник на титуляря в Съвета. При избора им е важно те да са ученици от различни училища. Заместниците участват в заседанията на Съвета, когато титулярят е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво.  Процедурата приключва на 30.09.2022 г., когато се обявяват избраните членове на Детския консултативен орган на ДАЗД.

Коментари