Институции

Уточнение от Общината !

Написано от Величка Ачева

Пещера. ОБЩИНА ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА, ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, МОЛБИ И ДРУГИ ПРЕПИСКИ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА И ПОДДРЪЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА“ – ПЕЩЕРА МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ НА ГИШЕ № 2 „ДЕЛОВОДСТВО“ В ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ – ОБЩИНА ПЕЩЕРА, УЛ. „ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ“ № 17, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08,30ч. ДО 17,30ч.

Коментари