Институции

УС на НСОРБ ще излезе със позиция за заплатите на общинските съветници

Пазарджик. В първата част от заседанието УС на НСОРБ, което се провежда в Пазарджик ще формулира становищата си по няколко проектозакона,  по- късно през деня  УС ще заседава с Парламентарната комисия по  регионалната политика и местното самоуправление. НСОРБ прие подготовката на бюджета за 2013 г,, ще бъдат поставени въпросите за капиталовите разходи на общините и за получаваните от тях изравнителни субсидии.  УС на НСОРБ ще излезе със становище относно гласуваното от Народното събрание намаляване на възнагражденията на общинските съветници от 60% на 30% от средната заплата в общинските администрации. На заседанието присъстват и представители на Националното сдружение на Председателите на Общински съвети.

Коментари