Любопитно

„Успех“ в училище „П.Р. Славейков“ заработи

Пещера. На 16 октомври започнаха да работят първите групи по проект „Успех“ в ОУ „П.Р.Славейков“.Общият брой групи които ще работят през учебната 2012-2013г. е 11, броят на учениците е 123. Различни и разнообразни са направленията по които ще се работи-спорт, здравословно хранене, опазване на околната среда,а най-малките ще се докоснат отново до чудният свят на приказките. Занятията ще се провеждат извън учебно време, през ваканциите и в събота и неделя. Целта на проекта е да се осмисли свободното време на учениците и чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. Конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година, е Министерството на образованието, младежта и науката.

Коментари