Институции

Управителният съвет на Инициативния комитет за изграждане на Дом на покойника със свое заседание

Пещера. Управителният съвет на Инициативния комитет за изграждане на Дом на покойника в Централен гробищен парк – гр. Пещера проведе поредното си заседание, научи Пещераинфо. Членовете на Управителния съвет  на Инициативния комитет получиха детайлна информация за напредъка на дарителската кампания. Председателят на Управителният съвет на Инициативния комитет Георги Козарев отчете пред присъстващите, че към 22.07.2015г. дарените средства от дарители – юридичски и физически лица са в размер на 75 000лв. Необходимите средства за изпълнение на строително-монтажните работи за изпълнение на проект за „Дом на покойника” в два етапа: І-ви етап-груб строеж и ІІ-ри етап-довършителни работи  са в размер на 107 862.00лв. (Сто и седем хиляди, осемстотин шестдесет и два лева) с включен ДДС.  Членовете на Управителния съвет на Инициативния комитет изразяват своята благодарност към всички дарители, които се включиха до момента в дарителската кампания. Дарителската акция ще продължи до набиране на необходимите средства за изпълнение на проекта. Следващото заседание на Управителния съвет ще се проведе в периода  15  – 20 август 2015г.  

Коментари