Институции

Удължен е срокът за предоставяне на услугата „Личен асистент“

Пещера. С Постановление № 180 на Министерски съвет от 18.07.2019г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерство на труда и социалната политика за 2019г. е удължен срокът за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ с 4 месеца – до 31 декември 2019г.
Към настоящия момент по Постановление №344 от 21.12.2018г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г., Община Пещера предоставя социалната услуга „личен асистент“, като броят на потребителите, ползващи социалната услуга е 68, а личните асистенти са 64.

Коментари