Култура

Удължава се срокът за внасяне на здравни осигуровки от безработните

От тази година хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителните вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване , трябва да ги превеждат в хазната до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че например здравната вноска за месец януари тази година трябва да се внесе най-късно до 25-ти февруари. Размерът на здравноосигурителната вноски за тази година е непроменен – поне 16,80 лева. НАП напомнят още, че всички лица, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски подават в териториалната структура на администрацията според своя постоянен адрес декларация – Образец 7. Тя се подава също в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението. Тоест ако от 1-ви януари трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до 25-ти февруари следва да подадете декларация Образец 7. От тази година в декларацията се декларира и избора на осигурителния доход, върху който да се заплащат здравни вноски. Не е необходимо гражданите, които вече са подали тази декларация, да подават нова – ако не го направят се смята, че са избрали да се осигуряват върху минималния осигурителен доход. Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски. Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга в интернет страницата на НАП. Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон 0700 18 700 на цената на един градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. С електронния калкулатор на НАП пък могат да бъдат изчислени автоматично дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях.

Източник : / 24.bg /

Коментари