Общество

Удостоверенията за гласуване на друго и на определено място с единна номерация

Написано от Пещераинфо

Централната избирателна комисия е приела решение за единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго и на определено място, съобщи Ралица Негенцова, говорител на ЦИК. Номерацията е с девет цифри – по две цифри за областта, общината, административния район, а последните три цифри са номер на секцията, където лицето е на постоянен адрес. Те се отпечатват върху растерна тонирана хартия, различна от тази за другите видове удостоверения, удостоверенията са защитени и с холограма.            Наблюдателите на изборите и застъпниците на кандидатите не могат да помагат на хора с увреждания да гласуват, припомни Ралица Негенцова.

 

Коментари