Вашите сигнали

Уважаеми българино, защо направи това?

Написано от Пещераинфо

Скъпи приятели, тази гледка е на около 2 км от Пещера в посока Пазарджик. На една отбивка.

Няма да описваме отпадъците. Онези, които са ги изхвърлили си ги знаят.

Но…това ли е, уважаеми българино, твоето отношение към природата?

Кой,уважаеми българино, се очаква да изчисти това, което ти изхвърли!

Трябва ли, уважаеми българино, всички ние да плащаме за твоите мизерии?

Коментари