Институции

Тъси се Ръководител на Център в Пещера

Пещера. Общинската администрация обяви конкурс за длъжостта „Ръководител на дневен център за деца и младежи с увреждания. Длъжността ще се заема по трудово правоотношение, става ясно от Обява публикувана на peshtera.bg. Минимални изисквания са степен на образование – висше  – бакалавър, от области на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления – хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки и минимален професионален опит – не по-малко от 5 години в областта на социалното подпомагане, услуги и администрация.

Коментари