Институции

Търси се технически сътрудник за Общината

Пещера. Oбщина Пещера в качеството си на бенефициент по Проект „Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към домашен социален патронаж – гр. Пещера“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Помощ в дома“, ще осъществи подбор на технически сътрудник. Кандидатът трябва да познава и прилага нормативната уредба в сферата предоставянето на социални услуги в общността и в т.ч. услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. Минималните изисквания за заемане на длъжността са висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на икономиката или хуманитарните дейности, професионален опит – в сферата на икономиката или хуманитарните дейности, компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet и опит при работа в екип.

 

Коментари