Общество

Туристическо дружество “Купена“ стана на 92 години

Пещера. Туристическо дружество ''Купена'' е създадено през 1927г. Дружеството е с традиции в областта на спелеологията, алпинизма и пешеходния туризъм, включително с участие в международни експедиции. Регистрирано е съгласно ЗЮЛНЦ за извършване на обществено полезна дейност. Има права за стопанисване на х. ''Румен'', х. ''Снежанка'', пещера ''Снежанка'' и част от ски-съораженията на курорта ''Св.Константин'' които в момента са преотстъпени на арендатори. Работи съвместно с Общинска администрация за подпомагане развитието на туризма на територията на региона.Председател на Туристическото дружество "Купена" в град Пещера е Георги Киев 

Коментари