Институции

Трудови и финансови инспектори започват съвместни проверки в цялата страна

Съвместни масови проверки за предотвратяване на допусканите нарушения и за гарантиране на трудовите и осигурителните права на работещите хора започват Главна инспекция по труда (ГИТ) и Националната агенция за приходите (НАП) в цялата страна и по Черноморието от 4 юли 2011 г., съобщиха от трудовата инспекция. Наличие на писмено сключени трудови договори, изпратено от работодателя уведомление до териториалното поделение на НАП за сключения договор и връчено на работника или служителя копие от уведомлението; подаване на декларациите за дължими осигурителни вноски и тяхното редовно начисляване и внасяне; режимът на реалното работно време; навременното изплащане на трудовите възнаграждения; полагане на труд от непълнолетни; укриване на обороти и дължими данъчни задължения  са акцентите  на съвместните инспекции. Целта на масираните проверки е намаляване на работещите без трудови договори и на фиктивно определен 4-часов работен ден, а в действителност да се полага труд в рамките на 8 и повече часове,  затова се обхващат всички икономически дейности на територията на цялата страна, особено тези със сезонен характер на дейността и по Черноморието. Проверките ще се извършват и в извънработно време, през почивните дни и през нощта, за да бъдат намалени до минимум възможностите за избягване на контрола от страна на недобросъвестни работодатели. В помощ на колегите от дирекциите „Инспекция по труда“ и териториалните поделения на НАП, във Варна, Бургас и Добрич ще бъдат командировани инспектори от вътрешността на страната.Там, където са констатирани нарушения, ще бъдат извършени повторни проверки с приоритет наличие на трудови договори, размер на работния ден,  заплащане на труда и осигуровки.Независимо от другите предприети мерки Дирекциите „Инспекции по труда“ подават сигнали до Бюрата по труда и териториалните поделения на Националния осигурителен институт за всички случаи, в които е установено наемане на работа без трудови договори, за да бъдат извършени проверки дали лицата не са регистрирани като безработни и дали получават обезщетения като такива.

Коментари