Култура

Три аптеки в Пещера с договор за лекарства за ветераните(само тук списък с аптеките)

Написано от Пещераинфо

490 аптеки сключиха договор със Здравната каса за отпускане на лекарства на ветераните от войните. Сключването на договори продължава, уточняват от НЗОК.

Районните здравноосигурителни каси са поканили всички притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти /включително и тези, които не работят с НЗОК/ за сключване на договори и осигуряване на лекарствени продукти на ветераните от войните от аптеки във всички общини. Целта е да се сключат по-голям брой договори и да се осигури по-широк достъп до лекарства на ветераните от войните.Тези договори са различни от действащите към момента за отпускане на лекарства, заплащани от НЗОК. Те се сключват като отделен акт конкретно за този вид дейност, независимо от наличието на действащ договор за работа с НЗОК.

Ветераните от войните имат право на лекарствени продукти, посочени в утвърден от министъра на здравеопазването списък, който е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Средствата за лекарствените продукти са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.

 

Списък на аптеките, които вече имат сключен договор:

Населено място Адрес Телефон
гр. Батак ул. „Априлци“ № 12 03553/2193
гр. Белово ул. „Юндола“ № 1 03581/2036
гр. Брацигово ул. „Атанас Кабов“ № 44 03552/62021
гр. Брацигово ул. „3-ти март“ № 19 03552/3218
гр. Брацигово ул. „Христо Гюлеметов“ № 12 03552/2059
гр. Велинград бул. „Съединение“ № 156 0359/59816
гр. Велинград ул. „Кооперативен пазар“ № 1 0359/52001
гр. Велинград бул. „Съединение“  № 99 0359/59915
гр. Велинград бул. „Съединение“ № 248 0359/52001
гр. Велинград ул.“Хан Аспарух“ № 26 0359/50978
гр. Велинград ул. „Добри Чинтулов“ № 2 0359/50527
гр. Пазарджик ул. „Асен Златарев“ № 4 034/442329
гр. Пазарджик ул. „Хан Крум“ № 4 034/443469
гр. Пазарджик ул. „Александър Стамболийски“ № 14 899930923
гр. Пазарджик ул. „Патриарх Евтимий“ № 39 034/442804
гр. Пазарджик ул. „Болнична“ № 14 034/440541
гр. Пазарджик ул. „Пловдивска“ № 15А 034/919703
гр. Пазарджик ул. „Христо Ботев“ № 47 034/455020
гр. Пазарджик ул. „К. Величков“ № 50, ДКЦ 1 034/406188
гр. Пазарджик ул. „Търговска“ № 13 034/443825
гр. Пазарджик ул. „Ал. Стамболийски“ № 53 034/441538
гр. Пазарджик ул. „Търговска“ № 2 034/448698
гр. Пазарджик ул. „България“ № 64 034/448756
гр. Пазарджик ул. „Константин Величков“  № 50 896666975
гр. Пазарджик ул- „К. Величков“ № 12 034/448760
гр. Пазарджик ул. „Търговска“ № 36 0898550493
гр. Пазарджик ул. „Г. Бенковски“ № 27 034/444841
гр. Пазарджик ул. „Константин Величков“  № 37 034/993268
гр. Панагюрище ул. „Г. Бенковски“ № 1 0357/63023
гр. Пещера ул. „Нешо Чипев“ № 1 0350/62037
гр. Пещера ул. „Димитър Горов“ № 2А 0350/64295
гр. Пещера ул. „Васил Петлешков“ № 2 0350/67617
гр. Ракитово ул. „Христо Ботев“ № 2 03542/3466
гр. Септември ул. „България“ № 11 03561/3479
с. Калугерово 034/918428

Коментари