Институции

Топъл обяд за 179 човека, осигурен със средства от Агенцията по социално подпомагане

Написано от Пещераинфо

Пещера. 179 жители на община Пещера от т.нар уязвими групи получаваха в рамките на 58 работни дни топъл обяд по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Пещера“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020 г.“, финансиран от Агенция за социално подпомагане.

От 27.04.2020 г. – 20.07.2020 г се приготвяше и доставяше топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 бяха в затруднение да осигурят прехраната си.

Общата стойност на проекта е 28 594,00 лева, осигурени от Агенция за социално подпомагане.

Коментари