Култура

ТЕЛК ще освидетелства по-бързо. Само за месец

Написано от Пещераинфо

Издаването на свидетелство от ТЕЛК ще може да става и за един месец, щом заработи новата информационна система за медицинската експертиза пише „Труд“.  Тя ще бъде изградена с европари от оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. Проектът е на стойност 798 000 лв. и ще приключи след 15 месеца, съобщи в петък здравният министър д-р Стефан Константинов. В момента законът указва ТЕЛК решението да е готово до три месеца, но често се чака повече. Всички сме ставали свидетели на дебели опашки от възрастни и болни хора, които до припадък чакат да се сдобият със заветния документ. “А той е от изключително значение, защото от него зависят пенсии, право на придружител, много други социални придобивки и добавки”, заяви д-р Кънчо Райчев, директор на Националната експертна лекарска комисия. По тази причина новият софтуер ще е свързан със здравната каса, Агенцията за социално подпомагане, тази за хората с увреждания и други социални институции. Към момента дори между самите сто ТЕЛК, 28-те регионални картотеки за медицинска експертиза и НЕЛК няма връзка, което съвсем затормозява работата на експертните комисии. “Чрез системата с помощта на личен код всеки пациент онлайн ще проверява датата, на която трябва да се яви пред ТЕЛК, точно къде да отиде и какво ще се случи с него”, обясни д-р Райчев. Софтуерът предвижда още да се изгради електронно досие на всеки човек с увреждания. “В момента броят на българите, които са потребители на ТЕЛК системата, е над 700 000 души”, съобщи още д-р Кънчо Райчев. Електронното досие на инвалида пък ще бъде част от цялостното здравно досие на българина, което ще е напълно завършено след 27 месеца. Според направените първоначални разчети софтуерът за медицинската експертиза ще пести милиони левове годишно на здравната каса. “Икономиите ще дойдат от дублирането на изследвания, нужни за освидетелстването”, заяви здравният министър д-р Константинов. Успоредно с изграждането на регистъра ще се обучат 360 лекари, които впоследствие всеки ден ще въвеждат в системата данните на пациентите, както и 250 немедицински лица, занимаващи се с важните документи. Д-р Райчев добави, че се работи и по внедряването на единни стандарти за проследяване движението на медицинската експертиза, които ще бъдат задължителни за всички ТЕЛК в страната. А това ще облекчи допълнително процеса и ще гарантира пълна прозрачност. Според Министерството на здравеопазването (МЗ) днес няма как да се стига до опашки пред ТЕЛК, защото сериозно е намалял броят на новоосвидетелстваните. През 2003 г. те са 116 000, през 2005-а – 115 000, а от 2008-а до 2010-а се движи между 63 000 и 69 000 души годишно. Комисията за защита от дискриминация преди 3 месеца предписа на МЗ да направи поправки в недоизпипан правителствен правилник. Заради него инвалиди оставаха без привилегии по 3 месеца. Защото важното преосвидетелстване по Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се извършва след срока на изтичане на предишното решение. А съответният човек с увреждания чака да бъде служебно повикан, за да получи новия документ. В това време обаче не може да си вземе например безплатна карта за градския транспорт, какъвто бе случаят със Станка Б. Тя бе глобена в трамвай № 1, защото се оказало, че магнитната й карта за инвалид не е активирана, независимо че жената показала на контрольорите документ, че е в процес на преосвидетелстване.

За очна експертиза записват чак за след 2 години

Пациенти, които се нуждаят от освидетелстване от ТЕЛК заради очно заболяване, в момента се записват за 2 г. напред. Това заяви д-р Кънчо Райчев, директор на Националната експертна лекарска комисия. Причината е, че само на 4 места в страната болният може да получи желания документ – става дума за специализираните ТЕЛК в София, Пловдив, Плевен и Варна. А в тях работят лекари, които се броят на пръсти, и няма как да смогнат на издаването на медицинските експертизи. Поредна спънка е законовият регламент, че лекар от ТЕЛК няма право да работи на второ място. Само че докторите от експертните комисии получават много ниски заплати – около 500-600 лв., затова те предпочитат да отидат в болница и да изкарат месечната сума за една или две седмици. “Системата може да се отпуши, като се даде възможност на общите ТЕЛК чрез допълнителни специализирани консултации да издават и специализирано свидетелство, каквото е очното”, обясни д-р Райчев. Така офталмолози ще се произнасят не на 4 места в държавата, а на 72.

Вътрешният одит ще разследва медицинската ДАНС

Изпълнителната агенция “Медицински одит” не е най-върховната в Министерството на здравеопазването и над нея да е само Господ.  Това заяви здравният министър д-р Стефан Константинов в петък, попитан кой ще разследва медицинската ДАНС след подадените сигнали за прикриване на нарушения в столичната болница “Св. Иван Рилски”. “Вътрешният одит и инспекторатът са двете институции, които могат да направят одит. В случая ще го извърши вътрешният одит”, каза още министърът. И продължи: “За мен е много важно да се разбере доколко сигналите, подадени от ръководството на “Св. Иван Рилски”, са обективно отразени и взети предвид.” Министърът на здравеопазването подчерта, че за период от една година, през който е на поста, е дал да се разбере как нещата трябва да се казват ясно.“А понякога в докладите на агенцията някои неща не стават ясни”, каза още д-р Стефан Константинов. / Труд /

 

Коментари