Общество

„Теленор“ намали неустойките при предсрочно прекратяване на срочни договори

Мобилният  оператор "Теленор" намали неустойките, дължими при предсрочно прекратяване на срочни договори за мобилни и фиксирани услуги на частни лица. От утре – 12 януари, клиентите на компанията вече ще плащат като неустойка за предсрочно прекратяване на договор не повече от три стандартни месечни абонамента независимо от срока на договора, който са подписали (12 или 24 месеца), а не всички оставащи вноски, както досега, съобщиха от компанията. В случаите, в които клиент е ползвал отстъпка от месечния абонамент обаче, той ще дължи и тази част от нея, която съответства на оставащия срок на договора. В случай на предсрочно прекратяване на договор клиентите, които са се възползвали от покупка на устройство на преференциална цена, ще дължат и част от отстъпката, която са получили, съответстваща на оставащия срок на договора. Отстъпката се равнява на разликата между стандартната цена на устройството в брой без абонамент към датата на покупката и цената (в брой или общата лизингова цена), която клиентът е платил при сключването на договора. Промените са валидни за частни клиенти, сключващи нови договори за мобилни или фиксирани услуги, както и за вече сключени договори, чийто срок към датата на промяната все още не е изтекъл. Занапред в договорите на клиентите вече ще са описани стойностите на всички параметри, които участват в образуването на неустойката и които са валидни към датата на сключването на договора, а именно – стандартен месечен абонамент за избрания от клиента абонаментен план и месечният абонамент с приложена промоционална отстъпка, ако има такава, стандартна цена на устройството (в брой, без абонамент), цена на купеното устройство (в брой или обща лизингова цена) с избрания от клиента абонаментен план, съответстващата отстъпка от стандартната цена на устройството, както и срок на договора. Новите правила за изчисляване на неустойките при прекратяване на срочен договор за мобилни и фиксирани услуги не важат за плановете "Джуниър" и "Любимец", ако в договора са предвидени фиксирани суми за неустойки при предсрочно прекратяване.

Източник : / Дневник /

Коментари