Любопитно

Тази есен първолаците в Пещера са повече от миналата година

Photo booth butcher authentic, quinoa gluten-free food truck PBR scenester. Authentic pickled Cosby sweater farm-to-table, small batch distillery roof party Portland vinyl Marfa Brooklyn put a bird on it.
Написано от Пещераинфо

Пещера. По данни на Главна дирекция „ГРАО“ в Пещера, броят на 5г. деца подлежащи на задължителна предучилищна подготовка за учебната 2012/2013 година е 264 – с 4 деца повече от учебната 2011/2012 г. Подлежащи на задължителна предучилищна подготовка – 6г. за учебната 2012/2013 година са 268-  с 19 по-малко от учебната 2011/2012 г..  Очакваният брой първокласници за учебната 2012/2013 година е  287 с 28 повече от изминалата 2011/2012г. –  и с 47 повече от учебната 2010/2011 г.

 
 

Коментари