Региона

С LED осветление ще се сдобие Брацигово

Брацигово. От 24.10.2018г. започна поетапно подменяне на уличното осветление в град Брацигово, похвалиха се от местната Община. За краткото време е подменено осветлението на 30-сет улици от общо 89. До момента са поставени 126 осветителни тела. Познатото до момента осветление по уличната мрежа в града се подменя с ново LED, което е и по-икономично и ще намали разходите за този вид услуга. Осветителните тела са предоставени по договор от  фирма, чиито цех е на производствената територия на град Брацигово. Целта е да се извършат изграждане и ремонтно-възстановителни работи на уличното и парково осветление в града за подобряване и осигуряване на по-добри условия за живот, добра осветеност през нощта, безопасен транспорт на пътници и товари, достъпност на лица с увреждания, както и опазването на околната среда. Строително-монтажните работи включващи работа по отстраняване на локални повреди и аварии, подмяна на дефектирали елементи на осветителните тела и други ще продължат и през месец ноември.

Коментари