Институции

С края на годината свършва и проектът Топъл обяд

Написано от Пещераинфо

На 31 декември приключва изпълнението на проектът за подпомагане с Топъл обяд в населените места от община Пещера, финансиран от Агенция за социално подпомагане. Чрез проекта от началото на месец август, в продължение на 104 дни се осигури топъл обяд на 181 потребители на хора от уязвими групи – възрастни хора, с ниски доходи, с увреждания.

Проектът евентуално ще бъде подновен от 1 февруари догодина и ще подкрепи 170 души, които поради бедност и продължаващата епидемична обстановка в страната са в затруднение да осигурят прехраната си.
Предвижда се той да продължи до 27 април 2021 г.

Коментари