Институции

С европари в Пещера ще се прави Етнокултурен фестивал

Написано от Пещераинфо

Пещера.Пещера ще се превърне в център на Етнокултурен фестивал. Това станя ясно след като бяха обявени одобрените проекти от цялата, които ще бъдат финансирани по проект „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” на ОП „Регионално развитие”. Освен видното от заглавието на проекта- организиране на фестивал, се предвижда и закупуването на подвижна сцена и оборудването необходимо за нея. Общата стойност на проекта е 440 000 лв., като община Пещера ще има собствено участие в размер на 5%.
Потенциалните бенефициенти по проекта бяха 86 общини, разположени в рамките на градските агломерационни ареали. В Пазарджик спечели проект „Регионален фестивал на изкуствата”, а във Велинград –„Светът е сцена и ние всички сме актьори.
Настоящата схема цели да се насърчи развитието, обновяването и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали.

Коментари