Институции

Състоя се втора партньорска среща по проект DEFEND

На 18 и 19 октомври 2018 г., в гр. Рим се състоя втората партньорска среща по проект DEFEND – „Управление на данни за изпълнение на ОРЗД (Общ Регламент за Защита на Данните)“. Община Пещера беше представена от г-н Цветан Христов – директор на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ и г-н Георги Симеонов – ръководител на екипа за изпълнение на проекта от Община Пещера. Домакин на срещата беше научен център AbiLab, който е част от италианското сдружение на банките ABI (“ABI” – Associazione Bancaria Italiana). На срещата присъстваха всичките десет партньора от консорциума.

Основната тема по време на първия ден беше свързана със задачата за идентифициране на нуждите на потребителите на софтуерната платформа, която ще бъде разработена в рамките на проект DEFEND. Бяха направени и обсъдени някои коментари по въпросника за събиране на данни, който е разработен от гръцкия партньор „Йонийски Университет“. Домакините направиха интернет конференция с представители на банковия сектор, които дадоха коментари по темата: какво трябва да съдържа една софтуерна платформа, която да подпомага институциите при хармонизирането на правилата си с изискванията на Общия регламент за защита на данни и как трябва да изглежда интерфейса на един такъв продукт.  Община Пещера също ще представи своите изисквания към софтуерната платформа, преди тя да бъде изградена, а след това ще извърши тестове на софтуера и ще даде съвети за неговото подобряване.

Вторият ден беше посветен на рекламно-информационната кампания, която партньорите в проекта трябва да изпълнят. Двамата представители на Община Пещера докладваха за някои дейности, които вече са извършени от Общината, както и за бъдещите дейности в информационно комуникационната кампания, която ще бъде извършена по време на проекта. Водещият партньор от Испания, научно изследователски център АТОС, съвместно с всички партньори от консорциума състави план на предстоящите дейности за следващите 6 месеца.

Повече за проекта може да научите на следния интернет адрес: www.defendproject.eu

Коментари