Избори

Съставът на ОбС Пещера

Написано от Пещераинфо

Това е съставът на Общинския съвет в Пещера след проведения първи тур на местните избори. Възможна е една промяна. Ако Николай Зайчев спечели втори мандат като кмет на общината, неговото място ще заеме следващият в листата на ГЕРБ.

Имена на общинските съветници Партия/коалиция/местна коалиция/независим ЕГН/ЛН
1.Атанас Александров Янев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
2. Борис Трайчев Гаджев ПП ГЕРБ
3.Венцислав Георгиев Личев МК ВМРО-БНД

(СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ, НФСБ)

4.Ганка Петрова Василева МК ВМРО-БНД

(СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ, НФСБ)

5.Георги Димитров Стоилов МК ВМРО-БНД

(СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ, НФСБ)

6.Георги Иванов Смилянов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
7.Гълъбина Георгиева Карамитрева БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
8.Жечка Ташева Ташева БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
9.Илиян Тодоров Петров ПП ГЕРБ
10.Красимир Димитров Киров ПП ГЕРБ
11. Лиляна Георгиева Кавръкова ПП ГЕРБ
12.Неделчо Атанасов Рядков МК ВМРО-БНД (СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ, НФСБ)
13.Николай Георгиев Атанасов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
14.Николай Йорданов Зайчев ПП ГЕРБ
15.Николай Йорданов Пенев МК ВМРО-БНД

(СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ, НФСБ)

16.Николай Нешков Рядков МК ВМРО-БНД

(СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ, НФСБ)

17.Нина Петкова Якофова МК „ЗС Ал.Стамболийски“(ВОЛЯ)
18.Севгин Байрам Фейзула Движение за права и свободи – ДПС
19.Стоян Георгиев Радин БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
20.Хюсеин Мюмюн Дурмуш Движение за права и свободи – ДПС
21.Цветанка Петрова Лепарова ПП ГЕРБ

Коментари