Институции

Съобщение на Бюро по труда – Пещера

За Вас работодатели

 

Агенция по заетостта

 

Дирекция „Бюро по труда” –  Пеще

 

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м.април 2016г., както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до  29-годишна възраст (чл. 41 от  ЗНЗ)

2 336

Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

9 201

           

                              

 

 

 

 

Работодателите могат да подадат заявки за свободни работни места в 7-дневен срок до: 11.04.2016г./включително/.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 5, стая 209, тел. 0350 / 6-43-95

                                                                          

                                                                                  

                                                                                  Директор на Д”БТ” Пещера

                                                                                  Димитър Търпов

 

                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                   

 

Коментари