Общество

Създаден фонд „1300 години България“

Написано от Пещераинфо

На 1 декември 1981 година е създаден фонд „1300 години България“. През 2001 година е приет закон за Националния дарителски фонд „13 века България“, като към него са приети изменения и допълнения. Според закона Фондът има за цел да организира и подпомага дарителска дейност, извършвана от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери.

Коментари