Институции Общество

Съветът за младежка политика ще има клон в Пещера

Пещера.  Неправителствената организация започва работа по създаването му по инициатива на кмета Николай Зайчев. “В малките градове няма много възможности за разнообразни дейности за младежите. Познавам добре работата на Съвета за младежка политика и смятам, че това е един много удачен формат, който ще обогати обществения живот на нашите големи ученици, ще им отвори врати към един свят на интересни предизвикателства“, сподели за идеята си градоначалникът.

Първоначално Зайчев събра на едно място директорите на СУ„Св.Климент Охридски“, ПГХВТ“Атанас Ченгелев“ и ПГЛПМ“Васил Левски“ и представители на Съвета. На тази среща бяха набелязани първите стъпки за организирането на структура в Пещера.

След това трите училища излъчиха свои представители, които се срещнаха с градоначалника и Александър Иванов, председател на Съвета за младежка политика, който ги запозна с дейността на организацията. 

Представителите на училищата споделиха впечатленията си от своя роден град и дискутираха различни младежки проблеми. За тях предстои да преминат през запознаване с цялата система на организацията в Пазарджик, а първото им посещение на среща на колегите им в областния град предстои.

Съвет за младежка политика – Пещера ще цели да развие личностните и лидерски умения на младите хора и да създаде алтернативна среда за младежите в града. 

Съветът за младежка политика е неправителствена организация, която цели да развива потребностите и интересите на младите хора, чрез младежко включване, граждански активност и неформално образование. За година и половина Съветът в Пазарджик реализира над 30 събития, включително семинари, обучения, конференции, инициативи и кампании. Сред най-успешните такива са TEDxPazardzhik, Пазарджик Експо – младежко изложение, различни публични дискусии с успяващи професионалисти, кампания “Зелен рай” и др. 

 

Коментари