Институции

Съветниците ще подкрепят Общината с проектно предложение за туристически продукт

Пещера. На редовното си заседание днес общинските съветници на Пещера приеха Община Пещера да излезе с проектно предложение „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка“ на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово“, по схема за безвъзмездна финансова помощ, предаде репортер на Пещераинфо. Местните старейшини определиха проекта като приоритетен, съответстващ на Приоритет 4 : Опазване и експониране на културно- историческото наследство. Съветниците взеха решение администрацията да участвува със собствен принос в размер на 5%, или 25 000 лв. Местния парламент възложи на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите I I “ на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Коментари