Институции

Съветниците приеха минимални и максимални цени на таксиметровите услуги

Пещера.Съгласно чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници. С Решение № 174, взето на заседание с Протокол № 13 от 31.08.2016г., Общински съвет – Пещера, определи минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Пещера, както следва:

– за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,30 лв.;

– за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.

– за минимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена  в размер на 0,80 лв.;

– за минимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена  в размер на 0,90 лв.

Съгласно чл. 24а, ал. 12 от ЗАвП минималните и максималните цени по чл. 24а, ал. 11 от закона се актуализират най-малко веднъж годишно. В тази връзка, на 10.08.2017 г. в Общинска администарация гр.Пещера се проведе работна среща с участието на таксиметровите превозвачи, на която се обсъдиха предложения за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, които да са валидни за територията на Община Пещера. С оглед на реалните условия в таксиметровия бранш на територията на Общината – търсене и предлагане на таксиметрови услуги и цени на горивата, присъстващите се обединиха около мнението минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници да запазят същия размер, а именно:

– за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,30 лв.;

– за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.

– за минимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена  в размер на 0,80 лв.;

– за минимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена  в размер на 0,90 лв.

Коментари