Вашите сигнали

Събор на св. арх. Михаил (Архангеловден)

Св. Михаил е един от седемте ангели, стоящи винаги пред престола на Господ. Светецът символизира тържеството на доброто, светлината и справедливостта. В църковната иконография е изобразен с копие в ръка, тъпчещ с краката си дявола. 
Архангел Михаил представя божието слово; архангел Гавраил е носител на Божиите тайни; Рафаил – лечител на недъзите; Уриил – просветител на душите; Салатиил – молител и застъпник пред Бога; Иехудиил – прославящ Господа, а Варахиил е подател на Божиите благословения.Ангелите са пазители на човешкия род, а всеки човек получава с рождението си по един ангел-пазител. 
Основната насоченост на обичаите през този ден и името на празника се определят от народното вярване, че св. Рангел е един от шестимата братя-юнаци, на когото при подялбата на света се паднали мъртвите. Той вади душата на човека и затова е наречен Душевадник. В българската народна традиция Архангеловден се свързва с почитта към мъртвите и душата на човека. На св. Архангел Михаил се е паднала задачата да отделя душата на човека от тялото, затова в съботата преди празника се прави Архангелова задушница, една от трите големи задушници през годината. В този ден се отдава почит към паметта на мъртвите. На Задушница близките и роднините на покойника се събират, за да направят помен – възпоминание на живите за умрелия. Това е и връзката между земната и небесната Църква.

Коментари