Общество

СУ“Св.Климент Охридски“ пое Детското полицейско управление

Написано от Пещераинфо

Полицейският щат в Пещера неочаквано беше увеличен с 25 млади и енергични служители. Това са учениците от III клас на СУ „Св. Кл. Охридски“, които станаха доброволци в Детското полицейско управление.
В Пещера това е третото ДПУ по дългосрочна превантивна програма на МВР, целяща утвърждаване на ценностно отношение към законите, създаване на навици за безопасно поведение, вземане на адекватни решения в кризисни ситуации, повишаване на доверието към полицията.

В продължение на две учебни години от 1 ноември до 1 юни по един час седмично третокласниците ще бъдат обучавани от служители на МВР, психолози, експерти от БЧК. Занятията ще се провеждат в реална среда, ще има посещения в Районния съд и Районната прокуратура, като учениците ще участват в симулативен процес. Ще има летен лагер, както и съвместни дейности с другите ДПУ в областта – в Пазарджик, Септември, Велинград, Панагюрище.
Макар и невръстни, учениците приеха съвсем сериозно своето участие в проекта. Отговорите им на въпроса защо са се записали в ДПУ показаха, че присъствието им не е случайно:

Стефан Бандев: – Аз мисля, че така ще стана по-отговорен, ще мога да помагам на хората.

Камен Аврамов: – Мисля, че ще ни научат на нещо качествено и хубаво.
Николай Билбилев: – Записах се, за да мога да помогна на човек, ако е в беда.

Откриването на ДПУ беше изключително тържествено – под звуците на химна на Гимназията, с поздрави от Началника на РПУ – Пещера, на Кмета на община Пещера, на Директора на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Имаше и специален музикален поздрав от първокласниците.
Учениците получиха специални значки и светлоотразителни жилетки, осигурени от Кмета на Общината. Изключително вълнуваща за тях беше клетвата, която положиха – може би първото отговорно самостоятелно действие в живота им. Произнасяйки думите ѝ, те осъзнаха своята отговорност, която е за цял живот:
ОБЕЩАВАМ:
– Да защитавам и уважавам хората;
– Да познавам и спазвам законите и да не се примирявам с нарушенията;
– Да ес грижа за своята безопасност и тази на другите;
– Да развивам уменията си, да овладявам гнева и страха, да бъда вежлив и добронамерен;
– Да вярвам в себе си и никога да не се предавам.

Валентин Стоянов

Коментари