Институции Общество Топ новини

СУ“Св.Климент Охридски“ обяви прием в профил предприемачески

Написано от Пещераинфо

СУ „Св. Кл. Охридски“

обявява прием в VIII клас в профил „Предприемачески“

 

За учебната 2024 / 2025 г. СУ „Св. Кл. Охридски“ в град Пещера предлага на бъдещите осмокласници обучение в профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на английски език.

Учениците ще се запознаят с базисните икономически понятия, ще овладеят основните принципи на пазарната икономика, ще формират икономическото си мислене. Те ще могат да развият предприемаческата си култура, да подобрят инициативността и креативността си, както и уменията си за работа в екип.

Задължителните профилиращи предмети са предприемачество и информационни технологии което дава възможност на учениците за бъдеща успешна реализация както в икономическата област – счетоводство и контрол, управление на малък бизнес, банково и застрахователно дело, така и в сферата на информационните технологии.

Разширеното изучаване на английски език дава възможност за овладяване в края на средното образование на ниво В 1 (средно високо ниво) според Европейската езикова рамка. (За сравнение – езиковите гимназии дават възможност за достигане на ниво В 2 за първи чужд език и В 1 за втори.)

Училището осигурява отлична материална база. След основния ремонт (включващ и външен асансьор, и фотоволтаична инсталация) и след оборудването на СТЕМ кабинетите СУ „Св. Кл. Охридски“ в град Пещера ще е едно от най-модерните в областта.

Валентин Стоянов

 

Коментари