Общество

СУ“Св.Климент Охридски“ в Пещера изпрати поредния си силен випуск седмокласници

Написано от Пещераинфо

Актовата зала на Средно училище „Св. Кл. Охридски“ в Пещера едва побра учениците и родителите им, дошли да отбележат преодоляването на първото сериозно стъпало в образованието – завършването на основно образование.

Те има с какво да се гордеят – техните резултати на НВО са по-високи от средните за страната и традиционно са най-добрите в града. Мерт Каракурт закова 88 точки по математика, а Даниела Тончева – 84 по БЕЛ.

Тържеството започна с презентация, подготвена от Надежда Костадинова. Снимките показаха училищния живот извън класната стая през последните три години – състезания, походи и екскурзии, благотворителни акции.

В емоционалното си слово директорът Павлинка Шопова-Начкова припомни на учениците да вземат най-ценните неща, дарени им от учителите – трудолюбието, упоритостта, постоянството и толерантността, себеуважението и уважението към другите, благодарността.

Класният ръководител на 7. А Цветка Петкова им пожела да имат високи цели, да ги осъществяват, да са активни, упорити и отговорни. Валентин Стоянов, класен на 7. Б, изказа надежда, че учениците ще запазят чувството си за хумор през всички следващи години – и то не само в училище.

15 ученици завършиха VІІ клас с отличен успех – това е почти една трета от випуска! Всички те получиха по един скромен подарък, който въплъщава признателността за положените от тях усилия.
У нас, учителите, остана увереността, че нашите ученици ще задържат високото си ниво и в новите училища.

Валентин Стоянов

Коментари