Институции

Стартиране на проект и първа копка в Брацигово

Брацигово. Община Брацигово, бенефициент по проект, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г, Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“:
Проект: „Община Брацигово – привлекателно място за живот и бизнес чрез подобрена инженерна инфраструктура“, подпомагани дейности:
• Изграждане на канализация в с. Козарско;
• Рехабилитация на общински път „Брацигово – Капитан Димитриево“; 
• Рехабилитация на общински път „Исперихово – Козарско – Жребичко“;
има удоволствието да Ви покани на стартиране на проекта и първа копка на СМР, която ще се проведе на 06.03.2012 г. от 10.30 в Кметството на с. Козарско – Община Брацигово.

Коментари