Спорт

Старейшините приеха цените за ползване на тенис корт

Пещера. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера приеха съветниците на извънредно заседание на Общински съвет- Пещера. Местните старейшини приеха да бъде увеличена числеността на работниците във общинската фирма с един човек. Една щатна бройка -касиер,домакин ще бъде разкрита за да обслужва спортна площадка "Кавказ" в Пещера. Опазване на имуществото на тенис корта, събиране на такси за ползване на спортните съоръжения и поддържане на спортната площадка, са част от задълженията на новата позиция. Деца до 7 години няма да плащат при ползването на тенис корт, лица до 18 години, студенти, пенсионери ще плащат по 4 лева, всички над 18 години ще се таксуват по 8 лева.

Коментари