Общество

Среща на Българо-руската търговско промшлена палата с представители ан бизнеса от областта под патронажа на областния управител

Под патронажа на областния управител на Пазарджик д-р Дончо Баксанов и съвместно с  организацията на Национално движение Русофили в гр. Пазарджик, на 21 февруари 2012г.,  в сградата на община Пазарджик ще се проведе среща на Председателят на Българо-руската търговско промишлена палата г-н Желю Добрев с представители на бизнеса от област Пазарджик. Темата на срещата-дискусия е:
„Актуални аспекти на българо-руските икономически отношения и възможностите на  БРТПП за съдействие на бизнеса от област Пазарджик за създаване и развитие на делови отношения с руски партньори и инвеститори”.
Поканени са да присъстват представители на общините, на бизнеса и на неправителствения сектор от областта.

Коментари