Институции

Спряха детските добавки за декември на 17 семейства от Пещера

Пещера- Пазарджик. РД „Социално подпомагане“ е санкционирала със спиране на месечните помощи за дете общо 134 семейства в Пазарджишка област за допуснати над 5 неизвинени отстъствия от училище на децата им през декември 2012 г. Санкционираните семейства от община Пещера са 17. Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят в пари или под формата на социални инвестиции на семейства със средномесечен доход за предходните 12 месеца до 350 лв. на член от семейството.
Друго условие е децата да посещават училище, освен ако това е невъзможно по здравословни причини.

Коментари