Институции

Спират националната програма за енергийна ефективност до приключване изпълнението на сключените договори

Във връзка с писмо с вх. № 04-71-13/18.07.2017г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, считано от 18.07.2017г., Община Пещера преустановява приема на заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до приключване изпълнението на сключените договори за целево финансиране.

Коментари