Общество

Социалните работници в Пещера получиха поздрав и благодарност

Пещера. Социалните работници от Община Пещера отбелязват Световния ден на социалната работа с разнообразни инициативи, които се провеждат в обявената от Международната федерация на социалните работници Седмица за действие от 20 до 23 март 2012 г. В хода на съвместната работа ще се срещнат социални работници и потребители на социални услуги от Дирекция «Социално подпомагане», Дневния център за деца и младежи с увреждания и дневния център за възрастни хора с увреждания. За своята работа социалните работници са получили от своите ръководители следния поздрав и признание:

Уважаеми колеги,

Поздравявам Ви с празника на социалната работа.

Да бъдеш социален работник е призвание. Натовареността ви е голяма и тя остава скрита за хората, на които помагате. Защото на обществеността не е известно, че да изпълнявате добре ежедневната си работа е необходимо да имате не само признания за нормативната уредба по социално подпомагане, а още кодекс на труда, обществено осигуряване, закона за птищата, семеен кодекс и много други. Освен всичко това имате ежедневни контакти с полицията, училищата, болници, социално правни кабинети, бюро по труда, Общината, ромски представители и лидери. Един социален работник не работи само по случаи на деца в риск. Знаете , че случаите месечно са толкова много и не само натовареността , но и отговорността е изключително голяма. Стресът в социалната работа е стрес на който сте подложени ежедневно, но това не Ви пречи да бъдете професионалисти, което е похвално.Социалната работа е професия, която е свързана с много напрежение, защото Вие притежавате много от уменията за справяне със стреса на хората и изпадате в нелеки рискови ситуации, справяте се с много индивидуални проблеми. Да се работи с душата на човека не е работа за всеки. Затова социалните работници са едни от най-информираните хора.

Благодя Ви, Колеги

 

ДИРЕКТОР ДСП ПЕЩЕРА

МАРИНА ГЕМДЖИЯН

Коментари