Институции

След 8 месеца, край на безводието в Радилово и Кап. Димитриево

Пещера. Кметът на Община Пещера Георги Козарев и Недялко Бекирев- представляващ ГД „Партньори за Радилово и Капитан Димитриево“ подписаха Договор за Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в двете съставни села на общината и изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води- /ПСОВ / в Капитан Димитриево. Ремонтно- възстановителните дейности предвидени при изпълнение на поръчката са на стойност 12 385 094. 87 лв. Срокът за изпълнение е осем месеца от датата на подписването между двете страни. Изпълнението на обществената поръчка ще се приеме от Комисия назначена със Заповед на Кмета. Гаранционния срок след завършване на поръчката е 25 години.

Коментари