Култура

Сигнал за обгазяване е размърдал РИОСВ

Пещера. На Зеления телефон на РИОСВ Пазарджик през месец октомври е получен сигнал за обгазяване на Капитан Димитриево от самозапалване на общинското сметище. След извършената проверка е дадено предписание на Община Пазарджик за предприемане на спешни мерки за недопускане на замърсяване на атмосферния въздух,  почистване от отпадъци на замърсени прилежащи терени и  осигуряване на денонощна охрана за недопускане на хора, извършващи нерегламентирани действия в района на депото. При извършена контролна проверка е установено, че предписанието е изпълнено. 

Коментари