Институции

Сесията започна с едноминутно мълчание

С едноминутно мълчание в памет на инж.Анна Миндова започна днешното заседание на Общински съвет Пещера. Инж.Миндова е бивш общински съветник и директор на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“.

На заседанието местните депутати се запознаха със свършената работа от полицията през изминалата година.Общите изводи от отчета на гл.инспектор Ат.Топчиев,началник на РУП – Пещера са,че тежките престъпления запазват тенденция на постоянна величина. Полицейският началник,отчете в залата,че сериозно са занижени резултатите през 2011 г. по безопасността на движението и регистрираните пътни инциденти. С пълния отчет на полицията Пещераинфо ще ви запознае в следващите дни.

 

Коментари