Общество Региона

Сертификатът на минералната вода в Брацигово е подновен

Брацигово. Сертификатът на минералния извор от / сондаж №5 /  в Брацигово вече е подновен.  Министерство на здравеопазването е издало Сертификат от 01.08.2018г. Скоро ще бъде възобновен дебитът за битово – питейни нужди на населението, похвалиха се от местната администрация. Причината за сухите чешми в бунтовния град беше изтичане на крайния срок на сертификатът за качеството на минералната вода. Дренажната зона и водоизточникът на  минерална вода са разположени по левия бряг на река Брациговска в регулационните граници на града. Общата минерализация на водата от сондаж № 5 е 395 mg/l. Съдържанието на изследваните от специалистите микроелементи е в границите на нормите. По радиологичен париметър общата синдикативна доза на "алфа активност" съответства на изискванията предвидени в Наредба за изискванията към бутилираните минерални, изворни и трапезни води предназначени за питейни нужди. Балнеологията с този тип вода оказва въздействие върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи в организма. Препоръчително е водата да се приема с курсове не по-дълги от 15-20 дни, дву-трикратно в годината. Водата може да се използва за бутилиране за питейни цели, гласи още документът от ресорното министерство.

Коментари