Институции

СЕМ обяви кои радиа ще слушаме ефирно в Пещера

Увеличава се изборът за слушане на ефирно радио в Пещера Поради спецификата на региона в момента добре се хващат единствено честотите на БНР. Съветът за електронни медии на свое редовно заседание, класира на първо място в обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност следните кандидати:

град Пещера:
честота 91.4 MHz,
 специализиран профил, за аудитория над 35 г.: РАДИО 1 ООД (програма РАДИО 1)
честота 95.0 MHz, специализиран профил, за аудитория до 30 г.: РТЕ НЕТ ООД (програма АВТОРАДИО)    
честота 105.1 MHz, политематичен профил: ФОКУС-НУНТИ ООД  (програма  РАДИО ФОКУС)   

 

Коментари