Институции

Седем са желаещите да бъдат Младши юрисконсулт в администрацията

Пещера. Седем са допуснатите до Конкурсът за длъжността:  Младши юрисконсулт  към Общинска администрация – Пещера . Конкурсната комисия е допуснала до конкурс Красимира Георгиева Киева, Добрина Павлова Андреева, Зоя Димитрова Костадинова, Пенка Димитрова Хамамджиева, Веселин Любомиров Малинов, Райна Миткова Манилова и Марин Райнов Янков. Недопуснати до конкурс няма. Кандидатите ще се явят на тест и интервю на 01февруари от 9.30 часа в сградата на Общинска администрация.

Коментари