Институции

Сдружението на общините ще обсъжда стопанисването на „Снежанка“

Пещера.Кметът на Пещера Николай Зайчев предложи за разглеждане на предстоящoто заседание на УС на НСОРБ въпроса със стопанисването на пещера „Снежанка“ и възможността тя да бъде предоставена на Община Пещера.

Годишно природната забележителност се посещава от 40 000 до 50 000 човека, като през почивните дни потока от туристи достига от 700 до 1000 човека  на ден.

Към настоящия момент пещерата се стопанисва от ТД„Купена“, което е към Българския туристически съюз. Всички постъпления от посещенията на този туристически обект се отчисляват за БТС. В същото време Община Пещера подържа пътя до пещерата и прави инвестиции в цялостната инфраструктура и облагородяване. На практика със средствата, които постъпват в БТС, Община Пещера би могла да предприеме много повече действия за правилното стопанисване на туристическите обекти на територията си. Освен това подобен проблем касае много голям брой български общини, които ако стопанисват пещерите си, биха се справили доста по- добре и отговорно, отколкото БТС. И не на последно място постъпленията биха подпомогнали общинските бюджети.

 

„Снежанка“ е една от най-красивите пещери в България. Наричана е още „Перлата на Родопите” и е включена в списъка на 100-те национални туристически обекта. Обявена е за природна забележителност със заповед No.512 от 14.03.1961 г. В своите само 145 метра дължина, разположена върху площ от 3 150 кв.метра, тя е събрала всички форми на пещерни образувания. Намира се на 5 км oт град Пещера в посока към гр. Батак.

Пещерата е образувана от Новомахленската река. Намерените в нея артефакти сочат, че около 600 г.пр.н.е. е била обитавана от древните траки. По-късно е забравена, за да бъде открита отново през 1961 година от туристи.

Пещерата е сравнително малка, но изключително богата на естествените пещерни украси – сталактити, сталагмити, синтрови езера и драперии. Името си носи от снежнобелите наслаги, образували се милиони години и застинали в причудливи форми – „Делфинчето”, „Каракачанката”, „Статуята на свободата”, „Джуджета”, „Папагалче”, както и едноименната „Снежанка” – сталагмит с формата на девойка, чакаща своя принц. Пещерата се състои от няколко красиви зали: „Залата на виметата“, „Голямата зала“, „Музикалната зала“, които са свързани със Срутището, над което минава мост. Във „Вълшебната зала“, последната, достъпна за посетители, се намира фигурата, оприличавана на приказната героиня Снежанка, дала името на пещерата.

Биоразнообразието на територията на пещерата включва интересни представители на троглобионтите – отлично адаптирани към подземен живот организми. В пещерата живеят 4 вида прилепи – Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Трицветен нощник (Myotis emarginatus) и Голям нощник (Myotis myotis). Част от тях могат да се видят в осветените части, достъпни за туристи.

Коментари