Институции

Сградата на ПГХВТ вече е общинска

Написано от Пещераинфо

София. Сградата на Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ в гимназия в Пещера става общинска собственост. Решението на Министерски съвет е мотивирано с преобразуването в общинско на учебното заведение, което досега е било към Министерството на земеделието, храните и горите.

Коментари