Вашите сигнали

Св. мчк Йоан Търновски

Написано от Пещераинфо

На този ден Християнската църква почита паметта на Св. мъченик Йоан Търновски (Трапезицки). Св. мъченик Йоан Търновски е българин от гр. Осман пазар (сега Омуртаг). Твърде младостава сирак и се преселил в Търново. Там бил подмамен да приеме мохамеданството, но става поклонник на християнската вяра, за което изтърпява жестоки мъчения и е обесен на 16 юли 1822 г.

Коментари